Dr Katarzyna Bortnowska

stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa stanowisko: Prodziekan ds. Studenckich WLS, adiunkt specjalność: literaturoznawstwo funkcje dodatkowe: przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia dziedziny badań: współczesna literatura białoruska literatura okresu międzywojennego translatoryka metodologia badań literaturoznawczych

Працягвайце чытаць