Важныя дакументы

Aktualne zmiany w przepisach warto śledzić na stronach: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/ oraz https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wazne-dokumenty/

Zasady przeprowadzania egzaminów i oceniania [pobierz]

Nowy Regulamin studiów na UW [pobierz]

Nowy Statut UW [pobierz]

Nowy Regulamin pracy na UW [pobierz]

Nowy Regulamin WLS [pobierz]

 

Miejski informator studencki [pobierz]

Zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej [pobierz]

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia [pobierz]

Inne ważne dokumenty dostępne są na stronie www.wls.uw.edu.pl w zakładce Ważne dokumenty.