Важныя дакументы

2020-12-11

UCHWAŁA NR 43 RADY DYDAKTYCZNEJ NR 19 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim [pobierz]

UCHWAŁA NR 44 RADY DYDAKTYCZNEJ NR 19 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13 Rady dydaktycznej nr 19 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim [pobierz]

UCHWAŁA NR 46 RADY DYDAKTYCZNEJ NR 19 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 1 grudnia 2020 r.  w sprawie stosowania postanowień uchwał dotyczących kierunków studiów: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim do prowadzenia studiów na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią [pobierz]

2020-10-16

Uchwała nr 13 Rady Dydaktycznej nr 19: Szczegółowe Zasady Studiowania: Filologia białoruska z j. ang.1 [pobierz]

Uchwała nr 14 Rady Dydaktycznej nr 19: Szczegółowe Zasady Studiowania: Filologia białoruska z j. ang.2 [pobierz]

Uchwała nr 27 Rady Dydaktycznej nr 19: Zasady dyplomowania: Filologia białoruska z j. ang. Studia pierwszego stopnia [pobierz]

Uchwała nr 28 Rady Dydaktycznej nr 19: Zasady dyplomowania: Filologia białoruska z j. ang. Studia drugiego stopnia [pobierz]

Uchwała nr 36 Rady Dydaktycznej nr 19: Zasady przeprowadzania egzaminów i oceniania: Filologia białoruska z j. ang [pobierz]

Uchwała nr 40 Rady Dydaktycznej nr 19: Zasady przeprowadzania egzaminów i oceniania: Studia nad słowiańszczyzną wschodnią [pobierz]

Aktualne zmiany w przepisach warto śledzić na stronach: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/ oraz https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wazne-dokumenty/

Zasady przeprowadzania egzaminów i oceniania [pobierz]

Nowy Regulamin studiów na UW [pobierz]

Nowy Statut UW [pobierz]

Nowy Regulamin pracy na UW [pobierz]

Nowy Regulamin WLS [pobierz]

 

Miejski informator studencki [pobierz]

Zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej [pobierz]

Inne ważne dokumenty dostępne są na stronie www.wls.uw.edu.pl w zakładce Ważne dokumenty.