Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX стагоддзя, том шосты Mikałaj Chaustowicz oprawa miękka s. 396 ISBN 978-83-60951-31-6 Warszawa 2020 [pobierz]  

Працягвайце чытаць

Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX – пачатку ХХ стагоддзяў, том трэці

Mikałaj Chaustowicz oprawa miękka s. 360 ISBN 978-83-60951-25-5 Warszawa 2017 W książce na podstawie materiałów archiwalnych i publikacji dziś mało dostępnych wyjaśniono nieznane aspekty biografii i twórczości niektórych pisarzy Białorusi XIX – początku XX w. oraz autorów anonimowych. Po raz pierwszy uwzględniono także niepublikowane dotychczas utwory rękopiśmienne XIX wieku. [pobierz]

Працягвайце чытаць

Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia

red. Radosław Kaleta oprawa miękka s. 442 ISBN 978-83-60951-24-8 Warszawa 2017 Formularz zamówienia książki [pobierz] Spis treści [pobierz] Wstęp [pobierz] Recenzje książki Н.Б. Мячкоўская, „Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology” 2017, № 3, s. 79-82 http://elib.bsu.by/handle/123456789/193172 A. Goral, „Slavia Orientalis” 2018, t. LXVII, nr 2.  

Працягвайце чытаць