Dr Jasińska-Socha Teresa

 

Dr Teresa Jasińska-Socha

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.10.1974 r. do 30.09.2012 r.

  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
  • stanowisko: starszy wykładowca
  • specjalność: językoznawstwo