Witamy

Witamy na stronie Pracowni Glottodydaktyki Białorutenistycznej Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego!

Pracownia to niejako pokłosie obrad Międzynarodowego Kongresu Białorutenistów w Mińsku w 2015 r., gdzie obradowała sekcja „Język białoruski jako obcy” (zob. program s. 15).

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zawartymi w kolejnych podstronach (O Pracowni, Zaproszenia, Czasopismo),  zapraszamy do współpracy.