Terminy

Harmonogram Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
w roku szkolnym 2020/2021

Terminarz XXVII edycji Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce

Zawody I stopnia – eliminacje szkolne 30.11–4.12. 2020 roku

Zawody II stopnia – eliminacje okręgowe 14 stycznia 2021 roku

Zawody III stopnia – eliminacje centralne 18 marca 2021 roku