Dr Józef Ziemczonok

  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
  • stanowisko: adiunkt
  • specjalność: historia
  • funkcje dodatkowe:
    • pełnomocnik ds. punktów ECTS i Procesu Bolońskiego w KB
Posted in Byli pracownicy.