Dr Katarzyna Bortnowska

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: Prodziekan ds. Studenckich WLS, adiunkt
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
 • dziedziny badań:
  • współczesna literatura białoruska
  • literatura okresu międzywojennego
  • translatoryka
  • metodologia badań literaturoznawczych
Posted in Byli pracownicy.