Dr hab. Garbiński Jerzy

Dr hab. Jerzy Garbiński zatrudniony w Katedrze Białorutenistyki w okresie od 01.10.2006 r. do 30.09.2011 r. stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; od 14.06.2011 r. – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii stanowisko: adiunkt specjalność: literaturoznawstwo białoruskie dziedziny badań: literatura i kultura Słowian polsko-białoruskie kontakty literackie i kulturalne twórczość Adama M-skiego (Zofii Mańkowskiej), […]

Працягвайце чытаць

Dr Głuszkowska-Babicka Jadwiga

Dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.06.1972 r. do 30.09.2012 r. stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stanowisko: starszy wykładowca specjalność: językoznawstwo słowiańskie dziedziny badań: współczesny język białoruski, dialektologia wschodniosłowiańska onomastyka leksykografia publikacje: [więcej] kontakt: e-mail: jagluszk@uw.edu.pl

Працягвайце чытаць

Dr Jasińska-Socha Teresa

Dr Teresa Jasińska-Socha zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.10.1974 r. do 30.09.2012 r. stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stanowisko: starszy wykładowca specjalność: językoznawstwo publikacje: [więcej]

Працягвайце чытаць

Prof. zw. dr hab. Smułkowa Elżbieta

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Smułkowa   tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych pełniona funkcja: Kierownik Zakładu Filologii Białoruskiej w latach 1971-1975 stanowisko: profesor zwyczajny specjalność: językoznawstwo polskie i wschodniosłowiańskie, problematyka pograniczy językowych

Працягвайце чытаць