д-р габілітаваны Радаслаў Калета, праф. ВУ

 • навуковая ступень: д-р габілітаваны
 • пасада: прафесар ВУ, загадчык кафедры
 • спецыяльнасць: мовазнаўства, глотадыдактыка
 • дадатковыя абавязкі:
  • сябра Рады факультэта прыкладной лінгвістыкі
  • кіраўнік майстэрні беларусістычнай глотадыдактыкі 
  • заснавальнік часопіса „Беларуская мова як замежная
  • каардынатар мабільнасці
 • публікацыі: поўны спіс гл. [PBN]. Mанаграфіі: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa (Warszawa 2014, гл.), Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna (Warszawa 2015, гл.), Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej (Warszawa 2018, гл.). Рэдагаваныя манаграфіі: Беларусь у навуковым дыскурсе. Лінгвістыка, сацыялогія, паліталогія (Варшава 2017, гл.), Język białoruski (poziom początkujący i średnio zaawansowany) (Warszawa 2017, гл.). Іншыя: Zakochany Kartezjusz [у:] Wykład wierszy. Antologia poezji studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. T. Jędrzejowskiego i E. Kolinko, Warszawa 2011, с. 9.
 • дадатковыя звесткі: беларуская Вікіпедыя, па-польску [спампаваць]
 • кантакт: