KONTAKT

Katedra Białorutenistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

Sekretariat ds pracowniczych KB pokój 2.619

tel. +48 22 55 34 252
e-mail: kb.wls@uw.edu.pl

Dziekanat ds studenckich KB pokój 2.512

tel. +48 22 55 34 290

e-mail: student.kb@uw.edu.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godz. 10.00-14.00