Opłaty

 

  • Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2016/2017 [pobierz plik]
  • Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2015/2016 [pobierz plik]
  • Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2014/2015 [pobierz plik]
  • Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2013/2014 [pobierz plik]
  • Uchwała Senatu UW nr 507 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne [pobierz plik]
Student po załogowaniu się do USOSweb będzie mógł w zakładce PŁATNOŚCI śledzić listę swoich należności do zapłacenia oraz terminy realizacji (po terminie automatycznie naliczane są odsetki za opóźnienie).

Numer konta, który wyświetla się studentowi na stronie jest jego INDYWIDUALNYM numerem (ostatnie 11 cyfr to numer PESEL studenta). Nie należy przekazywać go znajomym! Jeśli wpłatę w imieniu studenta wnosi ktoś inny (np. rodzice), to na blankiecie wpłaty należy wpisać dane studenta, a nie swoje. Łatwiej będzie wpłatę zidentyfikować w przypadku, gdy zostanie wpisany błędny numer konta.

Ze strony można drukować gotowe blankiety przelewów. Wpłaty należy dokonywać na pokrycie już naliczonych należności, a w razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt z sekretariatem KB. Rozliczenie wpłat będzie widoczne w systemie po kilku dniach roboczych od dokonania wpłaty.