Samorząd Studentów

Samorząd studentów WLS UW jest reprezentowany przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej.
 
Skład RSS WLS UW w kadencji 2019/2020:
 
Zarząd RSS WLS: 
Przewodnicząca – Iga Naparty (Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej);
Wiceprzewodniczący – Jędrzej Ziółkowski (Filologia Rosyjska);
Pełnomocnik ds. finansowych – Natalia Sokołowska ( Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej).
 
Członkowie RSS:
Barbara Różek (Filologia Białoruska) – b.rozek@student.uw.edu.pl;
Hanna Cwynar (Instytut Komunikacja Specjalistycznej i Interkulturowej);
Joanna Pióro  (Instytut Komunikacja Specjalistycznej i Interkulturowej);
Tomasz Michalik (Instytut Komunikacja Specjalistycznej i Interkulturowej);
Emilia Pozorska  (Instytut Komunikacja Specjalistycznej i Interkulturowej);
Wiktoria Szczypińska (Filologia Rosyjska);
Seweryn Sikorski (Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej);
Weronika Pazdey (Filologia Ukraińska);
Matylda Maszkiewicz (Filologia Ukraińska).
 
Reprezentantami studentów WLS w Parlamencie Studentów UW w kadencji 2019/2020 są:
Iga Naparty (Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej);
Jędrzej Ziółkowski (Filologia Rosyjska);
Joanna Pióro  (Instytut Komunikacja Specjalistycznej i Interkulturowej);  
Jan Wieczorek (Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej).
 
W Katedrze Białorutenistyki działa także zespół ds. promocji i wydarzeń, który odpowiada za organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych, promocję jednostki oraz portale społecznościowe KB:
Instagram: @kb_uw, 
 
Przewodnicząca Zespołu: 
Joanna Rejner
 
Członkowie Zespołu:
Julia Bodera,
Katarzyna Golczewska,
Barbara Różek,
Zuzanna Tomaszek,
Albert Wierzbicki.
 

Zobacz też Miejski Informator Studencki