Konferencje

Międzynarodowe Konferencje Naukowe organizowane i współorganizowane przez Katedrę Białorutenistyki UW.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi. Z okazji 140. rocznicy urodzin klasyków literatury białoruskiej – Janki Kupały (1882–1942) i Jakuba Kołasa (1882–1956)”, (8-9 czerwca 2022 r., Warszawa), [program], [zgłoszenie], [zaproszenie] (zob. filmik). Wydarzenie relacjonowały: Redakcja Białoruska Polskiego Radia, Radio Unet i Radio Svoboda.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w trybie zdalnym „Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne” (21–22 października 2021 roku, Warszawa)[program] [pobierz-zaproszenie] [pobierz-zgłoszenie] [zobacz], [zobacz1], [zobacz] Міжнароднуая навуковая канферэнцыя ў дыстанцыйным рэжыме “Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, культурныя і гістарычныя сувязі” (21–22 кастрычніка 2021 года, Варшава) [спампуй-запрашэнне] [спампуй-заяўка]                               
 • Konferencja w trybie online “Glottodydaktyka białorutenistyczna – historia, stan obecny i perspektywy. Z okazji 5-lecia Pracowni Glottodydaktyki Białorutenistycznej” (13 maja 2021 r.) [program].
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki, językowe, literackie, kulturowe i historyczne (Warszawa, 2-3 kwietnia 2020 r., przeniesiona na 15 października 2020 r.) [program] zaproszenie, zgłoszenie / запрашэнне, заяўка
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie i językowe (Warszawa, 29-30 marca 2019 r.) [program] [posłuchaj]
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Białoruś – teksty i konteksty (Warszawa, 25 maja 2018 r.) – organizator: Międzywydziałowe Koło Naukowe „Albaruthenica” [program] [posłuchaj]
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Europa Wschodnia w dyskursie naukowym (Warszawa, 10 maja 2018 r.) [zaproszenie] [program] [posłuchaj]
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe (Warszawa, 16-17 marca 2018 r.) [program] [posłuchaj]
 • VII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi (Warszawa, 15-17 września 2017 r.) – Katedra Białorutenistyki jako współorganizator wspólnie z Instytutem Badań „Palitycznaja Sfiera” (Białoruś), Uniwersytetem Witolda Wielkiego (Litwa), Instytutem Collegium Civitas, Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym i in. [program]
 • II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Białoruś – teksty i konteksty (Warszawa, 2 czerwca 2017 r.) –  organizator: Międzywydziałowe Koło Naukowe „Albaruthenica
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe. 60-lecie Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
  Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2016 r. [ogłoszenie] [ankieta]
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Białoruś w dyskursie naukowym
  (Warszawa, 3-4 grudnia 2015 r. [program] [zdjęcia]
 • Międzynarodowa studencka konferencja naukowa Беларуская мова і літаратура: тэксты і кантэксты
  Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. [program]
 • Polsko-białoruskie związki literackie, kulturowe i językowe
  Warszawa, 18-19 października 2013 r. [program]
 • Białorusko-polskie związki literackie, językowe i historyczne (55 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim)
  Hajnówka, 15-17 września 2011 r. [program] [zdjęcia] [artykuł]
 • Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe
  Warszawa, 5 listopada 2010 r. [program]
 • Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturowe
  Warszawa, 16–17 października 2009 r. [program]
 • Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na UW)
  Warszawa, 24-25 listopada 2006 r. [program] [zdjęcia] [artykuł]
 • Droga ku wzajemności
  Mińsk, 25-27 czerwca 2003 r. [program]
 • Droga ku wzajemności – X edycja
  Hajnówka – Białowieża, 21-23 czerwca 2002 r. [program]
 • Droga ku wzajemności – IX edycja
  Białowieża, 5-6 października 2001 r. [program]
 • Droga ku wzajemności – VIII edycja
  Białowieża, 15-17 czerwca 2000 r. [program]
 • Droga ku wzajemności
  Mińsk, 15-16 czerwca 1999 r.
 • Droga ku wzajemności – V edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej
  Białowieża, 2-5 lipca 1998 r. [program] [zdjęcia]
 • Język i kultura białoruska w kontakcie z innymi narodami. Konferencja ku czci śp. Prof. dr hab. Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej
  Warszawa, 14-15 listopada 1997 r. [program] [zdjęcia]
 • Droga ku wzajemności
  Białowieża, 4-6 lipca 1997 r. [program]
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 40-leciu Katedry Filologii Białoruskiej UW
  Hajnówka – Białowieża, 5-7 lipca 1996 r. [program] [zdjęcia]
 • Droga ku wzajemności
  Białowieża, 8-9 lipca 1995 r. [program]
 • Droga ku wzajemności
  Grodno, 04.06.1994 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 30-lecia Katedry Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  Warszawa, 12-13 grudnia 1986 r. [program]