IMG-20191101-WA0003

od lewej: R. Kaleta (UW), E. Golachowska (PAN), V. Kurcowa (NANB), I. Kapyłou (dyrektor Instytutu Językoznawstwa)