AKTUALNOŚCI

Беларуская дыктоўка на UW

21 лютага 2018 года

З нагоды Міжнароднага дня роднай мовы Кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта ўпершыню арганізуе „Беларускую дыктоўку на UW”.

Запрашаем да ўдзелу!

Правілы ўдзелу [plik] і фармуляр заяўкі [plik]

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy organizuje „Dyktando Białoruskie na UW”.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin [plik] oraz formularz zgłoszeniowy [plik] [plakat]

 

Польска-беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі

(Да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі)

 

16 -17 сакавіка 2018 года, Варшава

Сардэчна запрашаем прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі „Польска-беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі”, якая адбудзецца 16 -17 сакавіка 2018 года.
Падрабязная інфармацыя і фармуляр заяўкі знаходзяцца ў закладках [запрашэнне], [заяўка].
Заяўку на ўдзел у канферэнцыі просім даслаць да 01.02.2018 на адрас электроннай пошты арганізатараў konferencjakb@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe”, która odbędzie się w dniach 16 -17 marca 2018 roku.
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenie znajdują się w zakładkach [zaproszenie], [zgłoszenie].
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 01.02.2018 na adres e-mailowy organizatorów konferencjakb@gmail.com

 

HUMANISTYKA CYFROWA. JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE. KORPUSY JĘZYKOWE.

13 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00, s. 306 zapraszamy na spotkanie z absolwentką Katedry Białorutenistyki UW – Angeliką Peljak-Łapińską, doktorantką na Uniwersytecie Swansea (Walia).

 

Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej (POWI)

 

w dniu 27 listopada 2017 r w godzinach 12.00-15.15  (sala 204) odbędzie się szkolenie z Podstaw ochrony własności intelektualnej (POWI). Jest to jedyny termin zajęć i zaliczenia. Nie ma możliwości zdawania go w innym terminie. Osoby, które zaliczyły ten przedmiot na innym kierunku, proszone są o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia.

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2017/2018

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I   tura:   04.12.2017 r.  – 30.12.2017 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Od 04.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 07.12. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 11.12. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.  Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II  tura:   09.01.2018 r. –28.02.2018 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych) Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 28.02.2017 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2017/18 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 17.02.2017 r.

Od  09.01.będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 11.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od  15.01. będzie można rejestrować się  na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

We wtorek 28.11 w s. 204 o g. 10.15 odbędzie się spotkanie promujące nowy podręcznik do nauki języka białoruskiego dla Polaków (zob. szczegóły).

SZKOLENIE BHP

Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2017/18 będzie przeprowadzone systemem internetowym.

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 06 listopada br. do 09 lutego 2018 roku. Termin poprawkowy od 02  marca do 08 marca 2018 r. Dodatkowych terminów poza wynzaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu BHP na innej uczelni będą miały przepisane zaliczenie. O fakcie powinny niezwłocznie poinformować p. Dorotę Olejarkę w Inspektoracie BHP i OP.

We wtorek 7.11 w s. 204 o g. 10.15 odbędzie się spotkanie z gościem z Białorusi nt. języka białoruskiego jako obcego (zob. ZAPROSZENIA).

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Dni adaptacyjne 2017/2018  [harmonogram]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 można składać w sekretariacie Katedry Białorutenistyki do dnia 8 września br.

Link do  pliku:https://docs.google.com/document/d/1VYRwf4upSpi0KOPSLZ5Ld1WlpH9ORakc35IVfpLx2ZQ/edit?usp=sharing