Komunikaty

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia bez poświadczonej znajomości języka obcego, przystępujących do egzaminu z tego języka.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie B1

Egzamin na poziomie kompetencji B1 składa się z części pisemnej. Maksymalna liczba punktów wynosi 60, należy uzyskać minimum 42 punkty.

Egzamin trwa 90 min i składa się z czterech części:

I Słuchanie ze zrozumieniem – test jednokrotnego wyboru (6 punktów)

II Czytanie ze zrozumieniem – dwa zadania: test jednokrotnego wyboru (5 punktów) oraz uzupełnianie luk (5 punktów)

III Leksyka i gramatyka – ćwiczenia gramatyczne, transformacje językowe, ćwiczenia słowotwórcze (38 punktów)

IV Tłumaczenie – częściowe tłumaczenie z języka polskiego na język angielski fragmentów zdań (6 punktów)

Zalicza 70%.