Timoszuk Mikołaj

Prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk

 

 • stopień naukowy: profesor UW, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: profesor nadzwyczajny
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • redaktor naukowy Rocznika „Acta Albaruthenica
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych
 • dziedziny badań:
  • rosyjska i białoruska leksykologia i leksykografia
  • socjolekty rosyjskie
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt: