Panasiuk Nadzieja

Dr Nadzieja Panasiuk

 

  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
  • stanowisko: starszy wykładowca
  • specjalność: literaturoznawstwo
  • dziedziny badań:
    • zagadnienia kontaktów wzajemnych polsko-białoruskich w dziedzinie literatury, a także problemów translatorycznych (zwłaszcza przekładów literackich z języka białoruskiego na polski)
    • transformacje we współczesnej literaturze białoruskiej
  • publikacje: [więcej]
  • kontakt: