Chylak-Schroeder Teresa

Dr Teresa Chylak-Schroeder (1956-2017)

 

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: starszy wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • Koordynator programu MOST w KB
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • członek Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
 • publikacje: [więcej]