Rok 1997

„Język i kultura białoruska w kontakcie z innymi narodami„. Konferencja ku czci śp. Prof. dr hab. Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej. Warszawa, 14-15 listopada 1997 r. Przemawia prof. Elżbieta Smułkowa   Występuje prof. Aleksander Barszczewski   Uczestnicy konferencji

Працягвайце чытаць

Rok 1996

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 40-leciu Katedry Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Hajnówka – Białowieża, 5-7 lipca 1996 r. Występuje prof. Aleksander Barszczewski   Uczestnicy konferencji   Uczestnicy konferencji

Працягвайце чытаць

Rok 1995

Drugi Międzynarodowy Kongres Białorutenistów. Mińsk 1995 Od lewej: Nił Hilewicz i prof. Aleksander Barszczewski.   Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski i prof. Vitaut Kipel   Od lewej: Wasil Bykau, dr Nina Barszczewska i prof. Vitaut Kipel

Працягвайце чытаць

Rok 1980

Dr Aleksander Barszczewski występuje na Międzynarodowej konferencji naukowej. Warszawa 1980 r.   Konferencja naukowa – słuchacze (Teresa Chylak – druga od lewej). Warszawa 1980.   Konferencja naukowa – słuchacze (Teresa Chylak – trzecia od lewej). Warszawa 1980.

Працягвайце чытаць