Сардэчна запрашаем паглядзець твор у жанры арт-паэторыі на аснове паэмы Янкі Купалы “На Куцьцю”!

Сардэчна запрашаем паглядзець твор у жанры арт-паэторыі на аснове паэмы Янкі Купалы “На Куцьцю”:

https://www.youtube.com/watch?v=UgfISjIB7ts

Арт-паэторыя – гэта наватвор, які злучае ў адно і музыку, і голас, і жывапіс. Тут „арт”  мастацтва, „паэторыя” – выкананне якой-небудзь балады, паэмы, песні і т.п. сумесна з музыкай.

Тэкст – Янка Купала

Аўтар карцін – Алесь Цыркуноў

https://be.wikipedia.org/wiki/Аляксандр_Іванавіч_Цыркуноў

Кампазітар – Зміцер Даўгалёў, чалец Беларускага звязу кампазітараў.

https://be.wikipedia.org/wiki/Дзмітрый_Мікалаевіч_Даўгалёў

Слоўца ад творца – Алесь Цыркуноў

Мінула ўжо больш 30 гадоў ад пачатку той часіны з назвай “Перабудова”, калі тым, хто нарадзіўся пасля той вайны ці напярэдадні яе, нічога вартага аб нашай культурна-гістарычнай мінуўшчыне зусім не было вядома. Усё гэта шчыльна скрозь было сувора забаронена і няшчадна каралася. Але ўсё больш смага праўды, волі і ведаў бралі сваё, і найбольш прагавітай у гэтым памкненні, як і скрозь, была моладзь. Воляй лёсу мне тут пашчасціла.

Маладзёва-асветніцкі асяродак “Талака”, да дзейнасці якога ўжо быў далучаны і я, стаў на той час каталізатарам гэтага Адраджэнскага руху. Вось тады і трапіла мне ў рукі малюсенькая канспіратыўная кніжачка з 12 фотакартак. Кімсьці рупліва і скрытна былі аддрукаваны 12 раздзелаў паэмы Янкі Купалы “На Куцьцю”. Чыталі яе тады ўпотай, бо афіцыйна яна тады была яшчэ пад забаронай. Неверагодна пранікнёны змест гэтай паэмы фактычна стаўся тым прабудным звонам, які дарэшты абудзіў нашу свядомасць ад летаргічнага сну. Такім чынам паволі вярталася вера ў непахісныя ісціны, тут апетыя. Знікаў прывід ружовага туману, што шчыльна ўкрываў нашую рэчаіснасць.

Далейшыя ўсе шматгадовыя высілкі былі скіраваны на пошук тых адэкватных выяўленча-пластычных сродкаў і форм, якія найбольш шчыра і пранікнёна маглі б распавесці тое, што мне адкрылася ў прачытанні гэтай геніяльнай паэмы. Каб яно сталася яшчэ больш даступным і зразумелым праз такую інтэрпрэтацыю дынамічна-экспрэсіўных жывапісных рашэнняў, патрабавалася ўвесці суладна спалучаную адэкватную партрэтную лінію гістарычных асоб нашай пачэснай і слыннай мінуўшчыны.

    Такім чынам удалося найбольш шчыльна падступіць да раскрыцця таямніцы сімвалічнай повязі гэтай фантасмагарычнай паэмы з яе паралельна-адэкватным гістарычным атаясамленнем і той рэчаіснасцю, якая ў тыя часы ў нас існавала і рупліва імкнулася ўсёю энергіяй супрацьстаяць атрутнаму ўздзеянню “магільнага сну” над нашай Айчынай!

Posted in AKTUALNOŚCI.