Dzień Otwarty UW online

25 kwietnia br. w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się Dzień Otwarty UW online. Narzędziem realizacji tego przedsięwzięcia będzie transmisja wideo przeprowadzona na oficjalnym profilu Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku. 

Podczas transmisji pracownicy jednostek ogólnouniwersyteckich i przedstawiciele studentów przedstawią informacje nt. oferty dydaktycznej wydziałów, zasad i procedury rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także warunków studiowania oraz możliwości rozwoju podczas studiów. Planowane jest również wirtualne zwiedzanie Uniwersytetu.

Biuro Promocji UW przygotuje ujednolicone prezentacje o ofercie dydaktycznej każdego z wydziałów. Materiały te zostaną udostępnione kandydatom po zakończeniu transmisji z wydarzenia.

 

Posted in AKTUALNOŚCI.