Zajęcia zdalne w KB

Informacja o zajęciach realizowanych zdalnie w Katedrze Białorutenistyki [pobierz].

Posted in AKTUALNOŚCI.