Odwołane zajęcia, konferencje, przyjazdy gości

Szanowni Państwo!

Zobowiązuję wszystkich studentów i pracowników Katedry Białorutenistyki do uważnego przeczytania zarządzenia Rektora UW i do stosowania zaleceń tam zawartych.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

  • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
  • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
  • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zarządzenie wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:

Z poważaniem,

dr hab. Radosław Kaleta

kierownik Katedry Białorutenistyki UW

Posted in AKTUALNOŚCI.