Wykład dziekan Wydziału Filologicznego Homelskiego Uniwersytetu Państwowego

Katedra Białorutenistyki zaprasza na wykład otwarty (w j. białoruskim) doc. dr Aleny Pałujan (brus. Алена Палуян) – dziekan Wydziału Filologicznego Homelskiego Uniwersytetu Państwowego, pt. “Мова СМІ. Агляд СМІ Гомельскай вобласці ў мовазнаўчым канстэксце”. Piątek, 6 marca 2020 r., sala 204, godz. 10:15 – 11:45.

 

Posted in AKTUALNOŚCI.