rachunek podatkowy (mikrorachunek)

Od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on służył do wpłat PIT, CIT i VAT.

Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy podatnika (płatnika), za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. będą opłacane PIT, CIT i VAT. Przeznaczony on będzie do obsługi również niepodatkowych należności budżetowych, tj. kosztów upomnienia oraz odsetek za zwłokę od PIT, CIT i VAT. W ten sposób trzeba będzie regulować także wspomniane zobowiązania podatkowe dotyczące lat ubiegłych, np. wynikające z korekt deklaracji.

Numer mikrorachunku podatkowego można otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego). Potrzebny jest do tego identyfikator podatkowy podatnika (płatnika). Identyfikator podatkowy jest – obok sumy kontrolnej i numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku – elementem struktury 26-znakowego numeru mikrorachunku.

Identyfikatorem podatkowym w Polsce jest NIP albo numer PESEL. Numer PESEL to identyfikator podatkowy osób mających nadany ten numer, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te muszą być spełnione łącznie. Identyfikatorem podatkowym pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu jest NIP. Chodzi o tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są podatnikami VAT lub są podatnikami na podstawie odrębnych ustaw, ale nie obejmuje ich ewidencja PESEL, lub są płatnikami podatków bądź składek ZUS.

 1. PESEL – dotyczy osoby fizycznej, która:
 • nie prowadzi działalności gospodarczej, lub
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT
 1. NIP  – dotyczy podmiotu, który:
 • prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT, lub
 • jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne.

Konstrukcja mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,

 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP),
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP),
 • Y=1 w przypadku użycia jako identyfikatora PESEL,
 • Y=2 w przypadku użycia jako identyfikatora NIP,
 • po znaku Y podany jest PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach są zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.
Posted in Dla Pracowników.