Spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski

Szanowni Państwo,

Welcome Point UW organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski.

Poprowadzi je adw. Justyna Wróbel, prawniczka wyspecjalizowana w tej dziedzinie, która omówi podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia:

 

  • Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
  • Zezwolenie na pobyt stały w Polsce
  • Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów
  • Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach
  • Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia
  • Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia

Zaplanowaliśmy 2 spotkania: w języku polskim i angielskim.

 

Obydwa spotkania odbędą się 17 stycznia 2020 w Sali „A” w Auditorium Maximum na kampusie głównym UW. Spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 12:00, a spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 14:00.

Rejestracja potrwa do 14 stycznia.

Spotkanie w języku polskim: https://forms.gle/EfmcLGfVgCda6t8t5

Spotkanie  w języku angielskim: https://forms.gle/hCd9SCf4KM9diL9G9

 

Przesłaliśmy wiadomość własnymi kanałami (także za pośrednictwem USOS), jednak uprzejmie proszę także Państwa o przekazanie informacji o spotkaniach wszystkim studentom, głównie tym spoza Unii Europejskiej, a także o linkowanie strony WP:

http://welcome.uw.edu.pl/legalisation_information/

 

W załączeniu przesyłam również informację w języku angielskim i w języku polskim.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!

 

W załączeniu przesyłam także poradnik dla pracowników uczelni przygotowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

 

Łączę pozdowienia

 

Katarzyna Basisty

Kierownik

Welcome Point

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

 

e-mail: k.basisty@adm.uw.edu.pl
+48 22 55 24 080

www.welcome.uw.edu.pl  

Posted in AKTUALNOŚCI.