Rok 2019

Olimpiada Języka Białoruskiego (Bielsk Podlaski, 21 marca 2019 roku)

*   *   *

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie i językowe (Warszawa, 29-30 marca 2019 r.) [zobacz]

fot. W. Korbut

*   *   *

 

Wyjazd studentów w ramach wymiany studenckiej z Programu Indywidualizacji Kształcenia finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15–23 października 2019 roku).

W trakcie pobytu studenci uczestniczyli m.in. w zajęciach ze specjalności filologia białoruska na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Opiekunowie grupy: dr Volha Tratsiak i mgr Anna Berenika Siwirska.

 

 

 

*   *   *

90-lecie Instytutu Językoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi (31 października – 1 listopada 2019 roku)

Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie Instytutu oraz Akademii 

W początkowych latach działania Katedry Białorutenistyki UW kadrze pomagali specjaliści z Białorusi, w tym właśnie z Instytutu Językoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi.

Dr hab. Radosław Kaleta w uznaniu osiągnięć naukowych został nagrodzony medalem Akademii Nauk Białorusi. Nagrodzę wręczył prof. Alaksandr Łukaszaniec.

 

*   *   *

Wizyta w Katedrze Białorutenistyki Władimira Czuszewa (brus. Уладзімір ЧУШАЎ) Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Liliany Ancuch (brus. Ліліяна Анцух) dyrektora i głównego redaktora białoruskiego wydawnictwa „Чатыры чвэрці” prezentującego najnowsze wydanie (26 listopada 2019 roku)

Relacja dostępna jest także na stronie Ambasady Białorusi (także w języku białoruskim)

 

 

*   *   *

Spotkanie z tłumaczką literatury polskiej na język białoruski Katsiaryną Matsiyeuską (brus. Кацярына Маціеўская) (29 listopada 2019 roku)

 

*   *   *

Wigilia zorganizowana przez studentów Katedry Białorutenistyki (17 grudnia 2019 roku)

Wśród zaproszonych gości byli nie tylko obecni wykładowcy i pracownicy administracji, lecz także prodziekan ds. studenckich dr hab. S. Romaniuk i prof. N. Barszczewska (były kierownik KB)

Зычым вам здзяйснення мар, шчасця ў асабістым жыцці, моцнага здароўя, душэўнага спакою і добрага адпачынку ў кругу сям’і! Няхай 2020 год прынясе ўзаемаразуменне, радасць і сілы для новых поспехаў! Сардэчна віншуем вас з Божым Нараджэннем і Новым годам!

Кіраўніцтва Кафедры беларусістыкі

Р. Калета і А.Б. Сівірска

*   *   *

Spotkanie z przedstawicielami Białoruskiej Fundacji Kultury (brus. Беларускі фонд культуры) (18 grudnia 2019 roku)

Przedstawiciele Białoruskiej Fundacji Kultury realizują projekt „Białoruska Fundacja Kultury dla białoruskich szkół za granicą”, w ramach którego organizują spotkania i przekazują białoruskim ośrodkom edukacyjnym książki białoruskie. Takie spotkanie odbyło się w Katedrze Białorutenistyki UW, gdzie goście spotkali się z wykładowcami i studentami Katedry, zrobili prezentację swoich książek, poprowadzili dyskusję nt. kultury i literatury białoruskiej.

O gościach

Tadeusz Strużecki, przewodniczący Białoruskiej Fundacji Kultury, docent Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (pracował m.in. w Ministerstwie Kultury Białorusi w latach 1982-2004 i 2009-2013 jako zastępca ministra, w Ambasadzie Białorusi w Polsce w latach 2005-2009), autor ponad 150 publikacji, pomocy naukowych i metodycznych, kilku książek. 

Аnatol Butewicz, zastępca przewodniczącego Białoruskiej Fundacji Kultury, znany pisarz białoruski, członek komisji UNESCO, był Ministrem Kultury i Druku, Konsulem Generalnym w Gdańsku, Ambasadorem w Rumunii.

Zob. też materiał Redakcji Białoruskiej Polskiego Radia [posłuchaj]

Прадстаўнікі Беларускага фонда культуры рэалізуюць праект „Беларускі фонд культуры – беларускім школам замежжа”, у рамках якога праводзяць творчыя сустрэчы і перадаюць бібліятэчкі беларускамоўнай літаратуры беларускім навучальным установам. Такую сустрэчу яны правялі і на кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта, дзе беларускія госці сустрэліся з выкладчыкамі і студэнтамі кафедры, прэзентавалі свае кнігі, правялі дыскусію па праблемах беларускай культуры і літаратуры.

Звесткі пра гасцей

Тадэвуш Стружэцкі, старшыня Беларускага фонда культуры, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (працаваў намеснікам начальніка, начальнікам упраўлення ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Беларусі ў 1982 – 2004 гг., саветнікам Пасольства Беларусі ў Польшчы ў 2005 – 2009 гг., намеснікам Міністра культуры Беларусі ў 2009 – 2013 гг., з’яўляецца аўтарам звыш 150 публікацый, аўтарам і складальнікам шэрагу навукова-метадычных і вучэбных дапаможнікаў, некалькіх кніг.

Анатоль Бутэвіч, намеснік старшыні Беларускага фонда культуры, старшыня грамадскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры Беларусі, сябра Нацыянальнай камісіі ЮНЕСКА, вядомы беларускі пісьменнік (працаваў Міністрам культуры і друку, Генеральным консулам у Гданьску, Паслом у Румыніі.

Гл. таксама матэрыял Беларускай службы Польскага радыё [слухаць]

Posted in Galeria zdjęć.