Seminarium i konsultacje dla III roku

Szanowni Państwo,
seminarium i konsultacje dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia z doc. dr Mikałajem Chmialnickim (Białoruski Uniwersytet Państwowy) odbędą się w piątek 12.04.2019 r. w godzinach 10.00-11.45  w pokoju 409. 
Posted in AKTUALNOŚCI.