O postępowaniu w sprawach dotyczących toku studiów

Szanowni Państwo,

Od dnia 30.10.2018 r. wszystkie sprawy dotyczące toku studiów studenci zobowiązani są załatwiać w Dziekanacie ds Studenckich w Sekcji Katedry Białorutenistyki w pokoju 433, nr tel. (22) 55-34-290. Wszelką korespondencję dotyczącą spraw studenckich należy wysyłać na adres student.kb@uw.edu.pl.

Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godzinach 10.00-14.00.

Z poważaniem,

Mirosława Sosińska

Posted in AKTUALNOŚCI.