UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszło w życie 1 października 2018 roku. Od tego momentu uczelnie mają rok, aby na nowo przygotować swoje statuty z uwzględnieniem zmian w prawie. Mają one zacząć obowiązywać w październiku 2019 roku. Jest to zadanie dla senatów uczelni i komisji senackich. Na Uniwersytecie Warszawskim elementem tego procesu są wewnętrzne konsultacje w formie pracy think tanków oraz spotkań otwartych dla społeczności. 

W zakładce na stronie głównej uczelni można zapoznać się z tymi materiałami i na bieżąco śledzić proces wypracowywania nowego Statutu UW: https://www.uw.edu.pl/uw-a-nowa-ustawa

Posted in AKTUALNOŚCI.