WAŻNA ZMIANA W USOS

Od dnia 19 września zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązanie wobec UW. Dotychczasowe numery nie będą już aktywne. 
Nowe numery będą widoczne dla studentów w systemie USOSweb od dnia 19 września br. po godzinie 18.00.
 
W dniach 18 – 19 września br. prosimy nie dokonywać opłat wobec UW na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe.
 
Z dniem 19 września przelewy dokonywane na dotychczasowe (stare) numery rachunków bankowych będą zwracane do nadawcy. 
Prosimy dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecenia opłat ze swoich systemów bankowych.
Posted in AKTUALNOŚCI.