Zaproszenie na konferencję w Mińsku

W dniach 18-19 października 2018 r. odbędzie sięna Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Maksyma Tanka konferencja naukowa [Янкоўскія чытанні], podczas której będą również poruszane zagadnienia glottodydaktyczne.

Posted in ZAPROSZENIA.