Zaproszenie na konferencję Białoruś – teksty i konteksty

Kolo Naukowe „Albaruthenica” ma zaszczyt zaprosić na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Białoruś – teksty i konteksty, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego studentów i doktorantów zajmujących się Białorusią. Konferencja podzielona została na panele:
– literaturoznawczo-językoznawczy
– kulturoznawczy
– historyczny
– społeczno-polityczny.
Zgłoszenia zawierające:
a) imię i nazwisko prelegenta
b) nazwę uczelni, kierunek i rok studiów
c) temat referatu
d) abstrakt (do 2000 znaków)
e) bibliografię
prosimy przesyłać na adres: koloalbaruthenica@gmail.com
Czas prezentacji referatów wynosić będzie 15 minut. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe. Służą także pomocą w znalezieniu noclegu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 maja br. 8 maja przesłane zostaną informacje o zakwalifikowaniu referatów.

Posted in AKTUALNOŚCI.