Letnia szkoła białorutenistyki

Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej KB poleca IV Międzynarodową Letnią Szkołę Białorutenistyki. Szczegóły niżej.

Шаноўнае спадарства!

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы з радасцю запрашае Вас да ўдзелу ў 4-й Міжнароднай летняй школе беларусістыкі, якая ладзіцца з 20 жніўня па 1 верасня 2018 г. пры ўдзеле Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Адукацыйная праграма школы ўключае:

  • Практыку беларускага маўлення. Заняткі, скіраваныя на актыўнае авалоданне навыкамі вуснага і пісьмовага маўлення, будуць праводзіцца ў групах паводле ўзроўняў (A1 – С2).
  • Лекцыйны цыкл. Лектары МЛШБ – вядучыя беларускія даследчыкі – пазнаёмяць слухачоў з актуальнымі пытаннямі і праблемамі сучаснага беларускага мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі і культуры Беларусі.
  • Асобны адукацыйны модуль будзе прысвечаны паглыбленаму знаёмству з кніжна-выдавецкай спадчынай беларускага асветніка Францыска Скарыны, асэнсаванню яе ролі ў культуры беларускага і іншых славянскіх народаў.
  • Прадугледжана магчымасць індывідуальных кансультацый.

Заяўку і абвестку далучаем да нашага ліста.

 

National Institute for Higher Education in Minsk invites to participate in the 4rd International Summer School of Belarusian Studies, which will take place from August 20st to September 1th, 2018 with the assistance of the Belarusian State University.

EDUCATIONAL PROGRAM

  • Practical Belarusian course. Communicative classes of Belarusian conversation and grammar will be hold in different level groups (A1 – C2).
  • Lectures. Leading researchers will present to ISSBS students the most current issues and problems of modern Belarusian language, literary, history and cultural studies.
  • Special educational module will be devoted to an in-depth acquaintance with the book-publishing heritage of the Belarusian enlightener Francysk Skaryna, understanding its role in the culture of the Belarusian and other Slavic nations.
  • Additional individual consultations are provided.

З павагай,
Міжнародная Летняя Школа Беларусістыкі
***
Далучайцеся да нас у Facebook: https://www.facebook.com/skolabel17/ 
тел. 8-017-396-30-74
факс 8-017-396-30-75
раб. маб. +375-29-169-15-95
e-mail:  skolabel@mail.ru

 

Posted in AKTUALNOŚCI, ZAPROSZENIA.