Rok 2017

VII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi

15.09.2017 stoisko Katedry Białorutenistyki na VII Międzynarodowym Kongresie Badaczy Białorusi (PKiN w Warszawie), którego Katedra była współorganizatorem

*   *   *

Dr Volha Barysienka – wykłady gościnne

W dniach 7-8.11.2017 Dr Volha Barysienka z Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego na zaproszenie Pracowni Glottodydaktyki Białorutenistycznej wygłosiła wykład gościnny i przeprowadziła zajęcia z języka białoruskiego z I r.

*   *   *

Prezentacja nowego podręcznika do nauki języka białoruskiego

28.11.2017 odbyło się spotkanie autorskie prezentujące nowy podręcznik do nauki języka białoruskiego dla Polaków (T. Jasińska-Socha przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej-Babickiej, Język białoruski (poziom podstawowy i średnio zaawansowany), pod red. R. Kalety, Warszawa 2017

*   *   *

 

Kultura Białoruska w Panoramie III, 26-27 maja 2017 roku

 

Posted in Galeria zdjęć.