PIT do 30.04.2018

 
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będą ważne zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące licznego grona pracowników UW przynajmniej w dwóch zakresach:

I. Zmiana przepisów dotyczących możliwości naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców korzystających z praw autorskich.

Z jednej strony, podwyższony został limit kosztów, które można odliczyć z tego tytułu (zmieniony art. 22 ust. 9a ustawy). Z drugiej jednak strony, nowe przepisy ograniczają możliwość naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń twórców tylko w ramach ustalonej zamkniętej listy dziedzin działalności, wykluczając całkowicie taką możliwość dla wynagrodzeń w pozostałych dziedzinach (nowy art. 22 ust. 9b ustawy). Co prawda wśród dziedzin, dla których ta możliwość pozostaje, wymieniona jest działalność naukowo-dydaktyczna, ale na przykład nie jest wymieniona ani działalność naukowa, ani dydaktyczna. Nie jest więc jasne, dla wynagrodzeń których grup pracowników uczelni nadal może być stosowana możliwość naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów. Wraz z innymi uczelniami staramy się uzyskać jednoznaczną interpretację tych przepisów; nie wiadomo jednak, kiedy taka interpretacja się pojawi.

Oznacza to dużą niepewność sytuacji prawnej i zapewne konieczność zmian w sposobie naliczania kosztów uzyskania przychodu i wysokości pobieranych zaliczek na poczet podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników UW już od stycznia 2018.

Do pojawienia się jasnej interpretacji nowych przepisów, Uniwersytet Warszawski zamierza utrzymać dotychczasowy sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych lub dydaktycznych. Niestety, nowe przepisy nie dają podstaw do stosowania 50% kosztów uzyskania dla wynagrodzeń innych grup pracowników uczelni.

Dalsze informacje i decyzje w tej sprawie będą przekazane po wyjaśnieniu sytuacji prawnej.

II. Brak możliwości rozliczenia podatku dochodowego pracowników za pośrednictwem Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracownicy uzyskujący swoje przychody w danym roku podatkowym jedynie na UW mogli w latach ubiegłych dokonać rozliczenia podatku dochodowego za pośrednictwem Uniwersytetu (po złożeniu formularza PIT-12 pracownik był rozliczany przez UW, otrzymując formularz PIT-40). Możliwość taką przewidywał art. 37 ustawy, obecnie już uchylony. Rozliczenia za rok 2017 nie można już będzie dokonać w tym trybie.

Pracownicy, którzy osiągnęli swoje przychody w 2017 roku tylko na Uniwersytecie Warszawskim, mają dwie możliwości rozliczenia się z Urzędem Skarbowym:

  • samodzielne zwrócenie się do Urzędu Skarbowego o przygotowanie rocznego rozliczenia przez wypełnienie wniosku PIT-WZ. Możliwość ta dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymują przychody z jednego miejsca pracy.

Wypełniony druk o przygotowanie wstępnej wersji zeznania podatkowego można przesłać do organu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 15 marca do 16 kwietnia 2018 roku. Wniosek o sporządzenie zeznania wraz z potrzebnymi wskazówkami jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz).

  • samodzielne wypełnienie formularza PIT (np. PIT-36, PIT-37) na podstawie PIT-11 otrzymanego od Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokumenty do samodzielnego rozliczenia można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania). Można również skorzystać z ogólnodostępnego oprogramowania, które umożliwia prawidłowe przygotowanie deklaracji podatkowej. Termin składania dokumentu do Urzędu Skarbowego upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Niezależnie od sposobu przygotowania zeznania podatkowego należy pamiętać, iż odpowiedzialność za jego dane ponosi wyłącznie podatnik (pracownik).

Z poważaniem

Andrzej Tarlecki

Posted in Dla Pracowników.