Dni adaptacyjne dla studentów I roku

Dni adaptacyjne dla studentów I roku (rozpoczynających naukę od semestru letniego) obecność obowiązkowa!!! Szczegóły

Posted in AKTUALNOŚCI.