Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX – пачатку ХХ стагоддзяў, том трэці

Mikałaj Chaustowicz

oprawa miękka

s. 360
ISBN 978-83-60951-25-5
Warszawa 2017

W książce na podstawie materiałów archiwalnych i publikacji dziś mało dostępnych wyjaśniono nieznane aspekty biografii i twórczości niektórych pisarzy Białorusi XIX – początku XX w. oraz autorów anonimowych. Po raz pierwszy uwzględniono także niepublikowane dotychczas utwory rękopiśmienne XIX wieku.

[pobierz]
Posted in Выданні Кафедры.