Wschód oczami młodych. Rosja, Ukraina, Białoruś (Nr 1),

pod redakcją Katarzyny Bortnowskiej i Anny ChyckowskiejISBN 978-83-60951-05-7
Warszawa 2010
stron 203

Posted in Выданні Кафедры.