Nina Barszczewska

 

 

 

  • Nina Barszczewska, Mirosław Jankowiak, Dialektologia białoruska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2012, ss. 308.
 

 

 

  • Ніна Баршчэўская, Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы, Кафедра беларускай філалогіі ВУ, Варшава 2004, ss. 368.
 

 

 

  • Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska, Teresa Jasińska, Elżbieta Smułkowa, Indeks nazw gwarowych do Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, ss. 192.
 

 

 

 

  • Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska, Teresa Jasińska, Elżbieta Smułkowa, Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski, T. 1, A – N, T. 2, O – Ż, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, ss. 610.
 
 

 

Posted in Кнігі супрацоўнікаў Кафедры.