Rok 2014

Pracownicy i studenci Katedry Białorutenistyki podczas Wigilii

Spotkanie z dr. Mariuszem Maszkiewiczem – Ambasadorem RP na Białorusi w latach 1998-2002, 10 marca 2014 r.

Posted in Galeria zdjęć.