Rok 2013


Spotkanie z Walterem Stankiewiczem – wiceprezydentem Rady Białoruskiej Republiki Ludowej oraz jego żoną Joanne Ivy Stankievich, autorką książki „Living with a Scent of Danger”, 14 maja 2013 r.

 


Podczas spotkania

 


Kierownik Katedry Białorutenistyki prof. Nina Barszczewska wraz z gośćmi

 

*   *   * 


Pracownicy Katedry podczas badań terenowych w Białowieży. Od lewej: dr Józef Ziemczonok, mgr Maria Kondraciuk, mgr Lilia Ziemczonok i informator Michaś Bajko

 


Badania terenowe w Odrynkach. Od lewej: informator ojciec Gabriel, mgr Volha Tratsiak, mgr Maria Kondraciuk i mgr Lilia Ziemczonok

 

Prof. Mikalaj Khaustovich i dr Józef Ziemczonok podczas badań terenowych na Sokolszczyźnie

 


Informatorka Teresa Pryzmont ze wsi Kuplisk i mgr Lilia Ziemczonok podczas badań terenowych

 

*   *   *


23 września 2013 r. pracownicy Katedry Białorutenistyki po raz pierwszy wzięli udział w XVII edycji Festiwalu Nauki. W cyklu Języki i geografia został zaprezentowany przez prof. UW dr hab. Ninę Barszczewską i dr. Józefa Ziemczonoka wykład Białoruś – terra incognita o werbalnych symbolach Białorusi, polskich pisarzach urodzonych na ziemiach obecnej Białorusi oraz film Mińsk – stolica Białorusi. Imprezie towarzyszyła wystawa Walory turystyczne Białorusi

 

*   *   *


Dr Urszula Zaliwska-Okrutna – Prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej i prof. Nina Barszczewska – Kierownik Katedry Białorutenistyki otwierają Międzynarodową Konferencję Naukową „Polsko-białoruskie związki literackie, kulturowe i językowe” (Warszawa, 18-19 października 2013 r.)

 


Prof. Nina Barszczewska i prof. Mikalaj Khaustovich rozpoczynają posedzenie plenarne konferencji

 

*   *   * 

Spotkanie Wigilijne, 18 grudnia 2013 r.


Przedstawiciele Samorządu Studentów KB.
Od lewej: Patryk Frąckiewicz (I rok I st.), Aleksander Wójcicki (III rok I st.) i Jarosław Bednarz (I rok II st.)

 


Życzenia dla studentów i pracowników Katedry składane przez Samorząd

 


Pracownicy i studenci Katedry Białorutenistyki

 


Występ studentki II roku I st. Anny Krupy 

 


Przy stole

 

Posted in Galeria zdjęć.