Rok 2012

24 stycznia 2012 r. – publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana Radosława Kalety.
Od lewej: Radosław Kaleta, prof. dr hab. Wanda Zmarzer (prodziekan WLS), prof. UW dr hab. Nina Barszczewska (promotor), recenzenci: prof. dr hab. Larysa Pisarek i prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk

 

4 kwietnia 2012 r. Pałac Kazimierzowski. Promocja doktorska Pana dr. Radosława Kalety

 

4 kwietnia 2012 r. Pałac Kazimierzowski. Uroczystość wręczenia dyplomu doktora.
Dr Radosław Kaleta wraz z promotorem pracy doktorskiej prof. UW dr hab. Niną Barszczewską

 

*   *   *

Studenci Katedry Białorutenistyki podczas udziału w Letniej Szkole Nauczania Języka Białoruskiego w Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, lipiec 2012 r.

 

*   *   *

Wizyta w Katedrze Białorutenistyki UW wybitnego białoruskiego lingwisty Lawona Barszczewskiego (brus. Лявон Баршчэўскі), 7 listopada 2012 r.

dr Radosław Kaleta i dr Lawon Barszczeuski

*   *   *

Wigilia Bożego Narodzenia, grudzień 2012

 

 

 

Studenci (od lewej): Paulina Kacprowicz, Zofia Brunka, Aleksander Wójcicki i Martyna Szymańska 

 

Prof. Mikalaj Khaustovich i kierownik Katedry Białorutenistyki prof. Nina Barszczewska  

Posted in Galeria zdjęć.