Rok 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczne”
(55 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim)

Konf_55

Posted in Galeria zdjęć.