Rok 2009

Spotkanie z poetką białoruską Valjaryną Kustawą (siedzi od prawej), 20 lutego 2009 r.
 

Studenci (od lewej): Michał Banasik, Malwina Korczak i doktoranci Olga Starastina i Radosław Kaleta po spotkaniu z Valjaryną Kustawą

 

*   *   *

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturowe
Warszawa, 16–17 października 2009 r.

Posiedzenie plenarne. Od lewej: prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa, prof. dr hab. Wanda Zmarzer (prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk i prof. UW dr hab. Nina Barszczewska

 

Występuje prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa

 

Występuje prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

 

Referat wygłasza prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk

 

Uczestnicy konferencji (sekcja językoznawcza). Od lewej: mgr Radosław Kaleta, mgr Olga Starastina, doc. Uładzimir Kulikowicz, doc. Wiktoria Laszuk, doc. Tacciana Ramza, prof. Mikołaj Timoszuk, prof. Nina Barszczewska i mgr Alena Lankiewicz

Posted in Galeria zdjęć.