Rok 2008

Spotkanie pracowników i doktorantów Katedry Białorutenistyki z Panią Rektor prof. Swietłaną Sitnikową i Panią Prorektor prof. Aleną Dowhun z Mińskiego Państwowego Obwodowego Instytutu Podwyższenia Kwalifikacji i Reedukacji Kadr (25 marca 2008 r.)

 

 

Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski, prof. Swietłana Sitnikowa, prof. Alena Dowhun, prof. Mikołaj Timoszuk

 

Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski, prof. Swietłana Sitnikowa, prof. Alena Dowhun

 

Studenci, doktoranci i pracownicy Katedry Białorutenistyki podczas spotkania

Posted in Galeria zdjęć.