Rok 2006

Rok 2006

Spotkanie z białoruskim poetą – kandydatem do literackiej Nagrody Nobla p. Ryhoram Baradulinem.
Warszawa, 23 maja 2006 r.


Ryhor Baradulin czyta swoje wiersze

 


Podczas spotkania (od lewej): Ryhor Baradulin, prof. Mikalaj Khaustovich, prof. Jury Stułau i doc. Ała Sakałouskaja

 


Od lewej: Kierownik Katedry Białorutenistyki prof. Mikołaj Timoszuk, prof. Mikalaj Khaustovich i Ryhor Baradulin

 


Występuje Czesław Seniuch, tłumacz literatury białoruskiej na język polski

 

*      *      *


Spotkanie z Sekretarzem Spraw Wewnętrznych Białoruskiej Republiki Ludowej Walterem Stankiewiczem, Przewodniczącą Rady BRL na Uchodźstwie Iwoną Surwiłłą, Przewodniczącą Związku Białorusinów Wielkiej Brytanii Lolą Michaluk. Warszawa, 16 października 2006 r.

 


Studenci i pracownicy Katedry Białorutenistyki podczas spotkania. Warszawa, 16 października 2006.

 
Posted in Galeria zdjęć.