HUMANISTYKA CYFROWA. JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE. KORPUSY JĘZYKOWE.

13 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00, s. 306 zapraszamy na spotkanie z absolwentką Katedry Białorutenistyki UW – Angeliką Peljak-Łapińską, doktorantką na Uniwersytecie Swansea (Walia).

                                    

Posted in AKTUALNOŚCI.